Aanmelden

We hebben in onze jachthaven plaats voor boten (van leden) met een maximum breedt van 4,20 mtr. en/of maximum lengte van 13.00 mtr. Aanmelden voor een ligplaats kan altijd, maar een ligplaats krijgen op de wal of in het water is helaas afhankelijk van de wachtlijst. De wachtlijst is opgedeeld in 7 categorieën (zie Huishoudelijk Reglement), deze zijn afhankelijk van de breedte van de boot. Sommige categorieën hebben nagenoeg geen wachtlijst, andere zijn zo gewild dat het soms jaren kan duren voor dat een ligplaats beschikbaar komt.
Om inzicht te krijgen in de omvang van de wachtlijst, stuur dan een email naar ledenadministratie.

Indien u bij de aanmelding gelijk een ligplaats kan krijgen, moet u lid worden van de vereniging.  Is deze ligplaats nog niet beschikbaar dan wordt u als gegadigde op de wachtlijst gezet. Voor het op de wachtlijst staan betaalt u een bepaald bedrag (zie tarieven). U krijgt bericht wanneer u een ligplaats toegewezen is. Accepteert u deze ligplaats dan bent u vanaf dat moment (jeugd)lid.

Iedereen die een ligplaats krijgt, dient éénmalig entreegeld te betalen. Dat geldt niet voor jeugdleden. Jeugdleden met een (water-)ligplaats moeten eenmalig entreegeld betalen in het jaar volgend op het lid worden (18 jaar worden).

Kijk voor  de contributies en andere kosten (o.a. entreegeld en ligplaatsen) op de andere pagina’s van deze website.

Bent u of uw partner jarenlang lid geweest van de vereniging en is de boot verkocht en u wilt ook geen nieuwe boot meer en wilt toch betrokken blijven bij de vereniging, dan bestaat de mogelijkheid om lid te blijven tegen 50% reductie. U dient dan een verzoek in te dienen bij het Bestuur.

Jeugdleden zijn jonger dan 18 jaar.

 

Procedure aanmelden voor een ligplaats :
Stap 1 : Online aanmelden via ons administratiesysteem (zie link hieronder).
Let op : Machtiging afgeven is verplicht.
Stap 2 : Direct na verzending van het formulier ontvangt u een email, waarin u de aanmelding moet bevestigen.
Stap 3 : De ledenadministratie stuurt u een machtigingsformulier per email, dat u moet printen, ondertekenen en terugsturen.
Stap 4 : Na ontvangst van de machtiging krijgt u per email een welkomstbrief. Vanaf dat moment bent u gegadigde.
Stap 5 : U krijgt bericht wanneer u een ligplaats toegewezen is. Accepteert u deze ligplaats dan bent u vanaf dat moment (jeugd)lid.

Ga naar het administratiesysteem om online aan te melden.