ALV 6 juli 2020

Het bestuur heeft het genoegen om u uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering op maandag 6 juli 2020 om 19.45 uur op het terrein. Om 19.30 uur staat de koffie klaar en kunt u de presentielijst tekenen.