Gravenbol: Wel/niet betalen varen/aanleggen en verondiepen cq slibstort

Op dit moment speelt een aantal zaken rond de Gravenbol die we graag met u willen delen. A. Wel/niet betalen voor het varen/aanleggen in de Gravenbol. B. Het verondiepen cq slib storten in de Gravenbol. Voor de nieuwsbrief over beide onderwerpen klik hier. Voor de overeenkomst tussen provincie/gemeente/recreatieschap en WijkNogLeuker en het Beheerplan van WijkNogLeuker […]

Vervanging A-steiger

In de winter van 2011/2012 hebben we door het vertrek van het sleepschip nagenoeg  alle steigers moeten vervangen in het oostelijk gedeelte van onze jachthaven. In de meerjarenbegroting is er van uitgegaan dat het westelijke gedeelte pas in 2020 zou worden vervangen. Echter  in november 2013 heeft een windhoos  Wijk bij Duurstede flinke schade toegebracht, […]