Bestemmingsplan 190 –> 250 ligplaatsen nu definitief

Afgelopen week (12 september) hebben we van de gemeente bericht gehad dat er geen bezwaren bij de Raad van State zijn ingediend tegen ons deel van het bestemmingsplan. Dit betekent dat we nu in het najaar concrete voorstellen kunnen gaan maken voor een mogelijk, eerste fase van uitbreiding.

Inhoudelijk betekent dit dat:

  1. het gebied van de jachthaven groter is geworden, namelijk 34 meter in oostelijke richting en 38 meter in westelijke richting.
    Indien een steiger aan 2 kanten wordt gebruikt heb je ongeveer 3,5 meter steiger nodig voor 2 boten, incl een zijpier.
  2. we mogelijk nu ook een nieuwe steiger kunnen gaan maken naast de ark (nu ligt daar de oude meldsteiger) en een steiger, voor de kleine bootjes, gekoppeld aan de E-steiger.

Dit zijn allemaal concept plannen, zoals deze nu al een jaar op tafel liggen. Ook zijn er voorwaarden zijn genoemd waaronder deze uitbreiding mag plaatsvinden.

  1. Een belangrijke voorwaarde is dat het huidige parkeerterrein moet worden geherstructureerd naar 125 parkeerplekken, binnen één jaar na de eerste uitbreiding. Dat gaat lukken, maar we zullen het terrein flink moet herinrichten.
  2. het westelijke gedeelte van het terrein (15 meter) moet groen/natuur blijven.

Bovenstaande houdt in dat we nu opnieuw prioriteiten kunnen stellen tussen mogelijk gefaseerde uitbreiding en noodzakelijk onderhoud van de bestaande haven. Daarbij spelen de beschikbare financiën een grote rol.