Bestemmingsplan 190 –> 250 ligplaatsen vastgesteld door gemeente

Afgelopen dinsdag 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied 2017 vastgesteld en in de komende 6 weken zal dit definitief worden. Een onderdeel van dit bestemmingsplan is onze uitbreiding van 190 naar 250 ligplaatsen. Daarmee zijn we weer een stap dichterbij mogelijke uitbreiding gekomen. In het bestemmingsplan zijn ook de voorwaarden genoemd waaronder deze uitbreiding mag plaatsvinden. Een belangrijke voorwaarde is dat het huidige parkeerterrein moet worden hergestructureerd naar 125 parkeerplekken. Dat gaat lukken, maar we zullen het terrein flink moet aanpassen.
Parallel aan deze procedure hebben we in de afgelopen periode ook positief overleg gehad met RWS (ivm een nieuwe vergunning in het kader van de Waterwet) en het Rijksvastgoedbedrijf (in verband met extra huur van water).
Bovenstaande houdt nu in dat we in het najaar concrete voorstellen kunnen gaan maken voor een mogelijk, eerste fase van uitbreiding.
In latere berichtgeving zullen we meer duidelijkheid geven over de inhoud van het bestemmingsplan, incl. de voorwaarden.