Bestuur

Het bestuur van de WSV Rijn en Lek bestaat op dit moment uit:

. Voorzitter Sander Bekkers
. Secretaris Gwenny Caro
. Penningmeester Theo Eigenberg
. Commissaris haven Wim van Rooyen
. Commissaris zeilen Ron van der Mispel
. Commissaris clubark Jeroen van Woudenberg
. Commissaris Externe betrekkingen Wilfred ten Heuvel

Het bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording af tijdens de algemene ledenvergaderingen. Verder zijn er zeer actieve commissies.

Wilt u iets aan de leden van het bestuur voorleggen, stuur dan een email naar het .

Wilt u iets bespreken met het Bestuur dan kan dat voorafgaand aan een Bestuursvergadering. Het Bestuur vergadert 1x per maand. Van 19:30 – 20:00 is tijd ingeruimd voor gesprek met de leden, indien een aanvraag is ingediend bij de secretaris () onder vermelding van het onderwerp waar u over wilt praten.