Bestuur

Het bestuur van de WSV Rijn en Lek bestaat op dit moment uit:

. Voorzitter Sander Bekkers
. Secretaris Michael Willems en Gonne Fraza
. Penningmeester Theo Eigenberg
. Commissaris haven Wilko Tollenaar
. Commissaris zeilen Lodewijk Bicker Caarten
. Commissaris clubark Natas Troost
. Commissaris Externe betrekkingen Wilfred ten Heuvel

Het bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording af tijdens de algemene ledenvergaderingen. Verder zijn er zeer actieve commissies.

Wilt u iets aan de leden van het bestuur voorleggen, stuur dan een email naar het bestuur.

Wilt u iets bespreken met het Bestuur dan kan dat voorafgaand aan een Bestuursvergadering. Het Bestuur vergadert 1x per maand. Van 19:30 – 20:00 is tijd ingeruimd voor gesprek met de leden, indien een aanvraag is ingediend bij de secretaris (secretaris) onder vermelding van het onderwerp waar u over wilt praten.