Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard en De Gravenbol

Zoals bekend worden er plannen voor natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard gemaakt in opdracht van de provincie. Deze plannen worden in juni door de bestuurders akkoord verklaard waarna de vergunningen worden aangevraagd. De voorlopige plannen kun je vinden op: https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/brochure_lunenburgerwaard.pdf. De plannen gaan over het gebied van de Sandenburgse Waarden (bij de afslag op de dijk […]

‘Oproep Bloemenboot verplaatsen’ 1 april grap

Onderstaand artikel werd geplaatst in de hoop dat velen zich zouden melden. U begrijpt het al: het was een grap, bedacht door de coördinator van de Groei- en Snoeiploeg. Deze groep is verantwoordelijk voor de fleurige aankleding van onze jachthaven. Hoewel uiteindelijk niemand kwam opdagen, hebben velen in eerste instantie gedacht dat het serieus was. […]

De John ten Heuvel AED kast in netwerk opgenomen

Op 28 mei onthulde wethouder Hans Marchal en Yvon ten Heuvel in aanwezigheid van familie en de stichting AED HardstikkeNodig de ‘John ten Heuvel’ AED kast in onze jachthaven. Vervolgens stelde Yvon samen met haar zoons Daan en Thomas de AED kast in werking door telefonisch de code aan te vragen. In januari overleed John […]

Bosscherwaarden ontzanding / slibstort effect op jachthaven ??

De kranten staan de laatste tijd vol over de voor-en tegens van het ontzanden en slibstort van de Bosscherwaarden. Als jachthaven Rijn en Lek hoefden we daar geen mening over te hebben. Niets is minder waar. Op 27 januari 2015  kwam in een commissievergadering van de Gemeenteraad het onderwerp aan de orde. Het College vroeg toestemming om […]

Bestemmingsplan Buitengebied – 17 febr 2015 besluit

Drie onderwerpen, die allemaal te maken hebben met het bestemmingsplan buitengebied a. besluitvorming Gemeenteraad b. verzoek uitbreiding jachthaven c. verondiepen Gravenbol Besluitvorming Gemeenteraad Onze jachthaven ligt in het Bestemmingsplan Buitengebied 2015. De procedure is nu zover dat op 17 februari 2015 de Gemeenteraad het Bestemmingsplan kan goedkeuren. De Raad kan nog amandementen indienen voor wijzigingen. […]