coulance regeling: ‘restitutie contributie’ door KNWV

Een aantal leden zijn bij meerdere watersportverenigingen lid en betalen dan (soms) ook per lidmaatschap een bijdrage aan het watersportverbond. Het verbond kent echter een restitutie regeling. U moet dan bijgaand formulier invullen en opsturen. Restitutie van dubbele contributie vindt enkel plaats tot 1 oktober van het lopende contributiejaar.

Grote cheque ontvangen Rabo Clubkas Campagne

Op 14 november werd tijdens een feestelijke avond in Houten de uitslag bekend gemaakt van de Rabo Clubkas Campagne Rijn en Heuvelrug 2017. Het was de eerste keer dat de verenigingen uit Wijk bij Duurstede mee konden doen. De Rabobank had € 150.000 ter beschikking gesteld. Ook wij waren daar aanwezig, benieuwd naar het aantal […]

Bestemmingsplan 190 –> 250 ligplaatsen nu definitief

Afgelopen week (12 september) hebben we van de gemeente bericht gehad dat er geen bezwaren bij de Raad van State zijn ingediend tegen ons deel van het bestemmingsplan. Dit betekent dat we nu in het najaar concrete voorstellen kunnen gaan maken voor een mogelijk, eerste fase van uitbreiding. Inhoudelijk betekent dit dat: het gebied van […]

Laatste jeugdzeilen lesdag en CWO-controle op 5 juli 2017

Afgelopen woensdag was alweer de laatste les van de cursus CWO jeugdzeilen. De laatste dag is altijd een bijzondere dag, namelijk alle bootjes mochten versierd worden en de mooiste boot van elke groep kreeg een prijs. Alle instructeurs hebben hun best gedaan om de kinderen alle kneepjes van het zeilen bij te brengen. Veel kinderen […]

Bestemmingsplan 190 –> 250 ligplaatsen vastgesteld door gemeente

Afgelopen dinsdag 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied 2017 vastgesteld en in de komende 6 weken zal dit definitief worden. Een onderdeel van dit bestemmingsplan is onze uitbreiding van 190 naar 250 ligplaatsen. Daarmee zijn we weer een stap dichterbij mogelijke uitbreiding gekomen. In het bestemmingsplan zijn ook de voorwaarden genoemd waaronder […]