Commissies

De vereniging kent de volgende commissies :

a. Barcommissie
b. Evenementen
c. Havenmeesters
d. Indeling haven
e. Jeugdzeilen
f. Technische commissie
g. Zeilwedstrijden

Alle deze commissies vallen onder verantwoordelijkheid van een van de bestuursleden.
Heeft u, als lid, interesse om in een van deze commissies actief te willen zijn, meldt u zich dan bij een van de bestuursleden.
In sommige commissies zijn er vacatures. Deze zijn te vinden op de pagina Ledenwerk.

Controle commissie
Deze commissie legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. De leden worden voorgedragen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering.