Contributie

De tarieven en contributies voor leden en gegadigden zijn  :

Vereniging:

Algemeen lid Per kalenderjaar, vanaf 18 jaar, werkplicht 3 dagdelen (9 uur), evt. opname wachtlijst € 90,00
Gegadigde per kalenderjaar, alle leeftijden, opname wachtlijst, vrijgesteld van werkplicht, beperkte rechten € 90,00
Jeugdlid per kalenderjaar, tot 18 jaar, vrijgesteld van werkplicht, evt. opname wachtlijst € 45,00
Steunlid per kalenderjaar, minimale bijdrage, goedkeuring bestuur vereist € 50,00
Entreegeld eenmalig bij het opnemen van de boot in de havenadministratie, vanaf 18 jaar € 230,00

Automatisch lidmaatschap Watersportverbond algemeen- en jeugdlid 2020:

Algemeen lid per kalenderjaar, bedrag wordt door de Watersportbond vastgesteld € 20,50
Jeugdlid per kalenderjaar, bedrag wordt door de Watersportbond vastgesteld € 10,25

Werkplicht geldt voor iedereen met een boot (wal/water):

Jaarlijkse afkoop per kalenderjaar, eenmalig bij innen contributie € 249,00
Afkoop 1 dagdeel per kalenderjaar, eenmalig achteraf € 75,00
Afkoop 2 dagdelen per kalenderjaar, eenmalig achteraf € 160,00
Afkoop 3 dagdelen per kalenderjaar, eenmalig achteraf € 300,00

Tarieven zomerstalling per 1 april tot 1 november per m2 schip:

Sportief ligplaats water of wal inclusief water, douche, sanitair en wifi € 12,95
Recreatief ligplaats water of wal, inclusief water, douche, sanitair en wifi €15,67
Stroom per Kwh €  0,45

Tarieven winterstalling per 1 november tot 1 april per m2 schip:

Sportief ligplaats in het water € 6,48
Recreatief ligplaats in het water € 7,84
Stroom per Kwh € 0,45

Tarieven zeilen voor leden:

Instructie per blok van minimaal 10 lessen, inclusief examen (met eigen boot) € 27,95

Overige tarieven en artikelen:

Vuilwaterinstallatie per keer, gratis voor leden € 5,00
Drinkwater per keer, gratis voor leden en overnachtende passanten € 1,50
Gebruik helling per keer, in of uit, gratis voor leden inclusief BTW € 12,50
Wasmachine per keer, inclusief wasmiddel € 4,00
Wasdroger per keer € 3,00
Clubvlag R & L per stuk € 6,95

*) Per 1 januari 2017 is het verhuur van ligplaatsen voor motorboten BTW plichtig geworden. Bij tarieven waar 21% BTW over geldt, wordt dit vermeld. Alle overige tarieven zijn vrij van BTW.

Inning geschiedt middels een machtiging. Bij betaling per factuur wordt € 4,95 per keer in rekening gebracht.

*) BTW geldt alleen voor recreatievaartuigen (o.a. motorboten)

Alle tarieven van de jachthaven worden jaarlijks vastgesteld in de najaarsvergadering van de vereniging.