coulance regeling: ‘restitutie contributie’ door KNWV

Een aantal leden zijn bij meerdere watersportverenigingen lid en betalen dan (soms) ook per lidmaatschap een bijdrage aan het watersportverbond. Het verbond kent echter een restitutie regeling. U moet dan bijgaand formulier invullen en opsturen.

Restitutie van dubbele contributie vindt enkel plaats tot 1 oktober van het lopende contributiejaar.