Zeillessen voor jeugd

Watersportvereniging Rijn en Lek organiseert al vele jaren cursussen zeilen voor de jeugd (adviesleeftijd vanaf 8 jaar, zwemdiploma A verplicht +B advies). Een aantal enthousiaste leden geeft op drie niveaus zeilles, van beginners tot gevorderden.

Wij zijn een ‘CWO erkende’ vereniging met een opleidingsprogramma waarbij officiële zeildiploma’s worden uitgegeven. De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een overkoepelend orgaan gevormd door KNWV, Hiswa en ANWB. Het doel van de CWO is om de kwaliteit van de vaaropleidingen van bij de CWO aangesloten vaarscholen en KNWV/CWO-verenigingen op een hoog niveau te houden.

Het is mogelijk om in een paar jaar het hoogste  CWO 3 niveau te bereiken. Er wordt gewerkt met een blokkensysteem dat flexibel is, ook als kinderen instromen vanuit een zeilschool of andere CWO vereniging. Onze ervaring is ook dat kinderen soms een bepaald blok 2x volgen. Elk lesblok wordt 1x per jaar aangeboden.

Van elk diploma bestaat ook een vorderingenstaat. Als een leerling de opleiding verlaat terwijl deze nog niet aan alle eisen van het diploma voldoet, wordt een vorderingenstaat meegegeven. Hierop staat aangegeven aan welke eisen wordt voldaan, zodat ook duidelijk is aan welke onderwerpen nog gewerkt moet worden.

Doordat het CWO-systeem een landelijke dekking kent, kan aansluitend op een diploma of een vorderingenstaat de opleiding op een andere vaarschool/vereniging (met die discipline in het opleidingspakket) vervolgd of aangevuld worden. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden. De praktijkeisen op een vorderingenstaat hebben een maximum geldigheidsduur tot aan de eerstkomende jaarwisseling. Hiermee wordt aangegeven dat de praktijk in één seizoen moet worden afgerond.

Er wordt meestal gevaren in een Optimist. Dit éénmansbootje is de grootste jeugdklasse ter wereld voor zowel opleiding als wedstrijdzeilen. Soms wordt er gevaren in een Piraatje. Het nadeel hiervan is dat deze trager is dan een Optimist. Bootjes als Spash of een Jol zijn niet geschikt om mee te beginnen. Geadviseerd wordt om pas bij CWO 3 niveau in een laser of splash te lessen. De vereniging heeft zelf geen bootjes, dus die moet de leerling zelf meebrengen. Tweedehands zijn dit soort bootjes in alle prijsklassen te vinden. Een zwemvest is verplicht.

De lessen worden gegeven door een enthousiaste groep trainers/instructeurs. Een groot deel daarvan is gediplomeerd of heeft veel ervaring in (wedstrijd)zeilen. Vanzelfsprekend beschikken alle instructeurs over een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG). Veiligheid staat hoog in het vaandel tijdens de cursus. De instructeurs begeleiden de leerlingen in een snelle volgboot tbv de instructie en zijn zodoende, als het mis dreigt te gaan, ook snel ter plekke..

De lessen zijn op woensdagavond van 18.30 tot 21.00 uur (terugkomst haven ca 20.30 uur) . Het zijn 10 avond- lessen. Er wordt ook vaak (onder voorbehoud) een of twee extra lessen gepland op een zondag.

De groep is ongeveer 5 á 6 kinderen groot. Per avond krijgen  6 -7 groepen les. In principe gaat elke les door. Is het weer ongeschikt om te zeilen dan wordt theorieles gegeven.

De leerling moet wel lid zijn van onze vereniging. De kosten voor dit lidmaatschap zijn te vinden op de pagina contributie. De kosten voor een (wal)ligplaats komen hier nog bij. Deze is afhankelijk van de grootte van de boot (Optimist en Piraatje zijn bijvoorbeeld 3 m²). Klik hier om naar de pagina te gaan waar alles staat over lid worden. De kosten voor de cursus zijn € 29,95 voor alle lessen.

De indeling van leerlingen in groepen is de verantwoordelijkheid van de indeling commissie, bestaande uit ervaren instructeurs. De indeling geschiedt op basis van het ons bekende niveau van de leerling en met het doel het dat in een groep het niveau van de leerlingen zoveel mogelijk gelijk is. Mocht een leerling elders aanvullende ervaring hebben opgedaan dan is dat belangrijk voor ons om dat weten zodat wij daarmee rekening kunnen  houden.

  • Inschrijven kan vanaf 15 februari
  • Inschrijven voor het de lessen kan tot 15 april!
  • De eerste les start woensdag 6 mei, de overige lessen vinden plaats op 13,20,27 mei, 3,10,17,24 juni 1 en 8 juli. Extra les op Zondag 28 juni.

Voor bestaande jeugdleden: Klik hier om in te loggen (inschrijven via menu-item: Zeillessen voor jeugd)