Laatste jeugdzeilen lesdag en CWO-controle op 5 juli 2017

Afgelopen woensdag was alweer de laatste les van de cursus CWO jeugdzeilen. De laatste dag is altijd een bijzondere dag, namelijk alle bootjes mochten versierd worden en de mooiste boot van elke groep kreeg een prijs.

Alle instructeurs hebben hun best gedaan om de kinderen alle kneepjes van het zeilen bij te brengen. Veel kinderen hebben afgelopen woensdag een CWO-diploma gehaald. De anderen hebben een CWO-vorderingenstaat gekregen. Daar staat op welke onderdelen wel en nog niet worden beheerst, of niet konden worden getoetst bijvoorbeeld door het ontbreken van wind. Doordat we als vereniging de landelijke CWO-systematiek volgen, zijn deze diploma’s/vorderingenstaten landelijk geldig.

De landelijke CWO-organisatie controleert ook steekproefsgewijs de kwaliteit van de instructeurs en het aangeboden lesmateriaal.  Dit jaar waren wij aan de beurt en na de diploma-uitreiking hadden de instructeurs nog een terugkoppeling van de uitgevoerde controle. Tot grote vreugde scoorden we op alle punten van instructie een “goed”  en op het punt van publicatie een “voldoende” en daarmee bleef het eindresultaat helaas staan op een “voldoende”.

De reden dat we op één punt slechts een voldoende kregen had te maken met het feit dat we geen zichtbare CWO-leerlijn hadden opgehangen in de ark ! Een beetje jammer, maar dat laat onverlet dat we weer een diepe buiging maken voor alle zeilinstructeurs, maar ook voor alle anderen die betrokken zijn bij de zeillessen, hulde!

We feliciteren alle kinderen met de behaalde resultaten. We hopen dat jullie nog veel plezier beleven aan alle opgedane kennis en hopelijk tot ziens bij de zeillessen in 2018.