Nieuwjaarsreceptie WSV Rijn en Lek

Het bestuur heeft het genoegen alle leden uit te nodigen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van onze watersportvereniging op

Zaterdag 14 januari 2017 van 16:00 – 19:00 uur

Naast het uitspreken van alle goede wensen, kijken we naar welke ontwikkelingen en plannen er zijn voor 2017.

Wij hopen u te ontmoeten.