Opzegging lidmaatschap

Opzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail uiterlijk 1 december (opzegging per 1 januari) bij de ledenadministratie plaatsvinden. De opzegging is definitief indien een bevestiging (schriftelijk of per email) van de ledenadministratie is ontvangen.