Overeenstemming natuurontwikkeling Lunenburgerwaard

In samenwerking met de Wijkse Havens, de gemeente, kanovereniging Dorestad en de scouting Sea Lions hebben we overeenstemming bereikt met de provincie over de natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard. Het betreft een Natura 2000 gebied waardoor mogelijkheden beperkt zijn. Toch hebben we binnen de mogelijkheden gezocht naar de beste oplossingen om natuurdoelstellingen te behalen en zo min mogelijk concessies te doen aan de mogelijkheden tot recreƫren op het water en aan de oevers. Wij zijn als bestuur tevreden met dit resultaat en er van overtuigd dat de natuurontwikkeling een aanwinst is voor Wijk bij Duurstede.

In bijgevoegde documenten een impressie van het eindontwerp en een document met de meest gestelde vragen beantwoord.

Eindbeeld_natuurontwikkeling_Lunenburgerwaard_21-01-21

Meest gestelde vragen LBW_17dec20

Meer informatie? Kijk op de website van de provincie.

Procedure en data vervolgtraject uitvoering natuurinrichting Lunenburgerwaard.

  • Ter inzagelegging van 4 februari tot 18 maart 2021, periode voor indienen van een zienswijze.
  • Na behandeling van de ingediende zienswijze legt het RUD de definitieve besluiten en de reactienota op de zienswijze ter inzage (evt. beroep bij de Raad van State).
  • Juni/juli 2021 worden vergunningen onherroepelijk verklaard.
  • Start werkzaamheden najaar 2021.
  • Afronden werkzaamheden voorjaar 2022.