Positief besluit B&W over principe vraag “uitbreiding jachthaven”

We hebben op 14 juli 2015 een brief gehad van de gemeente, waarin wordt aangegeven dat het college van B&W van de gemeente, onder bepaalde voorwaarden, in kan stemmen met ons principe verzoek uit 2013 voor uitbreiding van onze jachthaven naar 250 ligplaatsen.

Betekent dat we nu de haven morgen kunnen uitbreiden? NEE, dit is alleen een positieve afsluiting van fase 1 van de besluitvorming.

Voordat we de eerste spade in het water kunnen zetten, moeten we nog fase 2 en fase 3 doorlopen bij de gemeente en nog een vergunningstraject bij RWS.
Fase 2 = wijziging bestemmingsplan (duur 1 jaar en kosten € 25.000)
Fase 3 = aanvraag omgevingsvergunning (duur 6 weken en kosten 2% van verbouwingskosten)

Vergunning RWS kan pas starten nadat fase 2 bij de gemeente is afgerond.

Als reactie op deze brief van de gemeente gaan we nu als Bestuur een Business Plan maken omtrent de economisch haalbaarheid en marktbehoefte van deze uitbreiding. We hopen dit Business Plan “Uitbreiding” in de komende ALV najaarsvergadering aan de leden voor te kunnen leggen ter besluitvorming.