Reglementen / vergunningen kantine

Van toepassing is het door de ALV (2 december 2013 en 12 mei 2014) vastgestelde kantinebeleid, met als bijlage de verordening paracommercie die de gemeente Wijk bij Duurstede heeft vastgesteld (gemeenteraad dec 2013) in het kader van de Drank- en Horecawet 2013.

Door de gemeente verleende Drank- en Horeca vergunning voor paracommerciele bedrijven en de exploitatie vergunning. Beide verleend op 12 juni 2014
Tevens een vergunning voor brandveilig gebruik (meer dan 50 personen).

Het door de gemeente (1 mei 2014) en door de ALV (12 mei 2014) goedgekeurde Bestuursreglement Alcoholgebruik.

Bovenstaande documenten zijn PDF bestanden. In een Windows omgeving dient u de laatste versie van Adobe Reader te hebben geïnstalleerd. Klik hier om Adobe Reader te downloaden en te installeren.
Heeft u Adobe Reader wel geïnstalleerd, maar krijgt u een blanco scherm dan zijn er in ieder geval twee oplossingen :
a) download en installeer de laatste versie van Adobe Reader
b) ga in Adobe Reader naar menu-item HELP –> Installatie Adobe Reader herstellen.