stremming sluis Amerongen tot 6 mei

Eerder bent u geïnformeerd over de stremmingsperiode van sluis Amerongen, van 26 februari tot 6 mei 2018. De werkzaamheden verlopen momenteel volgens planning.
Tot het opheffen van de stremming van sluis Amerongen is er geen doorvaart mogelijk en is het gebruik van de aanlegsteigers en andere faciliteiten niet toegestaan.
Rijkswaterstaat vraagt u deze informatie te delen met uw achterban, bijvoorbeeld via uw website, publicatieborden of persoonlijk contact.

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft de sluizen. Dat betekent dat de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein de komende jaren om de beurt 10 weken gestremd zullen zijn. Verkeer vaart dan om via de Waal.

Meer informatie over het project is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of de projectpagina www.rws.nl/stuwensemble.
De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via ‘Berichten aan de scheepvaart’ (BAS-berichten). Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg kunt u vinden op de website Vaarweginformatie.nl.

wg Rijkswaterstaat