Watersportvereniging Rijn en Lek

WSV Rijn en Lek foto Hans Dirksen

Lidmaatschap


Doelstelling van de vereniging

WSV Rijn en Lek werd op 27 april 1965 opgericht en heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de watersport. Dit wil ze ondermeer bereiken met havenfaciliteiten en een verenigingsaccommodatie. Ook valt onder de doelstelling het organiseren van wedstrijden danwel tochten en het organiseren van sociale, culturele en educatieve activiteiten. De vereniging heeft geen winstdoelstelling.

Ledenwerk

Al het werk binnen de Watersportvereniging Rijn en Lek wordt uitgevoerd door de leden waardoor contributie en liggeld zo laag mogelijk worden gehouden.

De leden verrichten per jaar minimaal 12 uur werkzaamheden binnen één van de commissies.

Aanmelden nieuwe leden


Afmetingen boot

We hebben in onze jachthaven plaats voor boten (van leden) met een maximum breedt van 4,20 mtr. en/of maximum lengte van 13.00 mtr.

Wachtlijst

Een ligplaats krijgen op de wal of in het water is afhankelijk van de wachtlijst. De wachtlijst is opgedeeld in 7 categorieën afhankelijk van de breedte van de boot. Om inzicht te krijgen in de omvang van de wachtlijst kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

Je krijgt bericht wanneer een ligplaats beschikbaar is.

  • Accepteer je de ligplaats dan ben je  lid.
  • Is er geen plek dan wordt je gegadigde en kom je op de wachtlijst. 

Entreegeld

Iedereen die een ligplaats krijgt, dient éénmalig entreegeld te betalen. Dat geldt niet voor jeugdleden. Jeugdleden met een ligplaats moeten eenmalig entreegeld betalen in het jaar volgend op het lid worden wanneer zij 18 jaar worden.

Kijk voor de contributies en andere kosten zoals entreegeld en ligplaatsen onder aan de pagina bij 'tarieven'.

Jeugd lid en Jong volwassenlid

  • Jeugdlid ben je tot 18 jaar, je bent dan vrijgesteld van ledenwerk.
  • Jongvolwassen lid ben je van je 18e tot je 25 wordt. Je moet ledenwerk verrichten.

Omdat we jeugdleden en jong volwassenleden willen ondersteunen geld voor deze leden een korting op de contributie. Zie 'tarieven'

Steunlid

Bent je lid geweest van de vereniging, is de boot verkocht en je wilt toch betrokken blijven bij de vereniging? Wordt dan steunlid, je kunt hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur.

Procedure aanmelden voor een ligplaats :

  1. Online aanmelden via ons administratiesysteem, zie de link op deze pagina. Let op: Machtiging afgeven is verplicht.
  2. Direct na verzending van het formulier ontvang je een e-mail waarin je de aanmelding moet bevestigen.
  3. De ledenadministratie stuurt je een machtigingsformulier per e-mail. Het formulier moet je printen, ondertekenen en terugsturen.
  4. Na ontvangst van de machtiging krijg je per e-mail een welkomstbrief. Vanaf dat moment ben je gegadigde.
  5. Je krijgt bericht wanneer er een ligplaats toegewezen is. Accepteer je de ligplaats dan ben je lid.

Sta je op de wachtlijst en heb je geen boot?

Wellicht is de verenigingsboot iets voor jou. Voor € 75,- per jaar kun je beschikken over een 6 meter zeilboot met buitenboordmotor.

 

Meer weten?

aanmelden
zeilkamp

Opzeggen lidmaatschap

Wil je opzeggen? Stuur dan een mail voor uiterlijk 31 december aan eitartsinimdanedel.[antispam].@rijnenlek.nl

De opzegging is definitief indien je een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen.

Opzeggen lidmaatschap