WSV Rijn en Lek


Zeilschool Watersport Vereniging Rijn en Lek

Programma 2024

Zeilschool WSV Rijn en Lek organiseert al vele jaren cursussen zeilen voor de jeugd (adviesleeftijd vanaf 8 jaar, zwemdiploma A verplicht +B advies). Een aantal enthousiaste leden geeft op drie niveaus zeilles, van beginners tot gevorderden.

CWO

Wij zijn een ‘CWO erkende’ vereniging met een opleidingsprogramma waarbij officiële zeildiploma’s worden uitgegeven. De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een overkoepelend orgaan gevormd door KNWV, Hiswa. Het doel van de CWO is om de kwaliteit van de vaaropleidingen van bij de CWO aangesloten vaarscholen en KNWV/CWO-verenigingen op een hoog niveau te houden.

Het is mogelijk om in een paar jaar het hoogste CWO 3 niveau te bereiken. Er wordt gewerkt met een blokkensysteem dat flexibel is, ook als kinderen instromen vanuit een zeilschool of andere CWO vereniging. Onze ervaring is ook dat kinderen soms een bepaald blok 2x volgen. Elk lesblok wordt 1x per jaar aangeboden.

Van elk diploma bestaat ook een vorderingenstaat. Als een leerling de opleiding verlaat terwijl deze nog niet aan alle eisen van het diploma voldoet, wordt een vorderingenstaat meegegeven. Hierop staat aangegeven aan welke eisen wordt voldaan, zodat ook duidelijk is aan welke onderwerpen nog gewerkt moet worden.

Doordat het CWO-systeem een landelijke dekking kent, kan aansluitend op een diploma of een vorderingenstaat de opleiding op een andere vaarschool/vereniging (met die discipline in het opleidingspakket) vervolgd of aangevuld worden. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden. De praktijkeisen op een vorderingenstaat hebben een maximum geldigheidsduur tot aan de eerstkomende jaarwisseling. Hiermee wordt aangegeven dat de praktijk in één seizoen moet worden afgerond.

De boot

Er wordt meestal gevaren in een Optimist. Dit éénmansbootje is de grootste jeugdklasse ter wereld voor zowel opleiding als wedstrijdzeilen. Soms wordt er gevaren in een Piraatje. Het nadeel hiervan is dat deze trager is dan een Optimist. Bootjes als Splash of een Jol zijn niet geschikt om mee te beginnen. Geadviseerd wordt om pas bij CWO 3 niveau in een laser of splash te lessen.

Voor eerstejaars leerlingen is clubmaterieel beschikbaar (Optimist en zwemvest). Het dragen van een wetsuit is verplicht en hiervoor dienen de leden zelf zorg te dragen. De vereniging heeft zelf een aantal Optimisten welke in de eerste groep in overleg beschikbaar gesteld kunnen worden. Vanaf het tweede jaar is het de bedoeling dat je zelf een bootje meebrengt. Tweedehands zijn dit soort bootjes in alle prijsklassen te vinden.

Een zwemvest is verplicht.

De instructeurs

De lessen worden gegeven door een enthousiaste groep trainers/instructeurs. Een groot deel daarvan is gediplomeerd of heeft veel ervaring in (wedstrijd)zeilen. Vanzelfsprekend beschikken alle instructeurs over een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG). Veiligheid staat hoog in het vaandel tijdens de cursus. De instructeurs begeleiden de leerlingen in een snelle volgboot tbv de instructie en zijn zodoende, als het mis dreigt te gaan, ook snel ter plekke.

De les

De groep is ongeveer 5 á 6 kinderen groot. Per avond krijgen 6 tot 7 groepen les. In principe gaat elke les door. Is het weer ongeschikt om te zeilen dan wordt theorieles gegeven op de wal of in de Ark.

De indeling van leerlingen in groepen is de verantwoordelijkheid van de indelingscommissie, bestaande uit ervaren instructeurs. De indeling geschiedt op basis van het ons bekende niveau van de leerling en met het doel dat in een groep het niveau van de leerlingen zoveel mogelijk gelijk is. Mocht een leerling elders aanvullende ervaring hebben opgedaan dan is dat belangrijk voor ons om dat weten zodat wij daarmee rekening kunnen  houden.

Bij inschrijven wordt men geacht kennis genomen te hebben van onze statuten, reglementen en privacyverklaring. Deze staan opgenomen op onze website. Op verzoek doen wij u een papieren exemplaar hiervan toekomen.


foto-tbv-website-werving2

Ik wil inschrijven voor de zeillessen inclusief lidmaatschapNog geen lid?

Nieuw in 2024 is dat alle deelnemers bij inschrijving voor de zeillessen automatisch lid worden van de vereniging. Je hoeft je niet meer apart aan te melden voor een lidmaatschap. Het lidmaatschap, cursusgeld en liggeld (gratis voor cursisten!) zijn samen één bedrag. Mocht je al lid zijn dan houden we daar natuurlijk rekening mee!

Jeugdleden betalen géén entreegeld.

Als je je bootje niet mee naar huis neemt moet je een ligplaats hebben voor je boot.

Alle deelnemers aan de zeillessen krijgen een gratis ligplaats op de wal gedurende het seizoen.

 

Kosten en data van de zeilcursus

Inschrijfperiode: tot  1 mei 2024

De kosten à € 95,- worden via de afgegeven SEPA-machtiging geïnd. De ca 9 lessen zijn op woensdagavond van 18.30 tot 21.00 uur (terugkomst haven ca 20.30 uur). Er wordt ook vaak (onder voorbehoud) een of twee extra lessen gepland op een zondag.

In 2024 start de eerste les op woensdag 8 mei, de overige lessen vinden plaats op 15, 22, 29 mei, 5, 12, 19, 26  juni en 3 juli en 10 juli. Over een extra les op een zondag volgen nadere mededelingen.

Meer informatie lidmaatschap