Watersportvereniging Rijn en Lek

WSV Rijn en Lek foto Hans Dirksen

Jeugdzeilen 2024

Deze pagina wordt geactualiseerd. Binnenkort meer informatie over het jeugdzeilen 2024.


foto-tbv-website-werving2Nog geen lid?

Als je nog géén lid van de vereniging bent wordt dan eerst lid vóórdat je je inschrijft. Er is een apart gereduceerd tarief voor jeugdleden. In 2023 is dat €59-.

En jeugdleden betalen geen entreegeld.

Als je je bootje niet mee naar huis neemt moet je een ligplaats hebben voor je boot. Dit regel je tegelijk met je lidmaatschap. De kosten zijn 13,50 per m2 bootoppervlak. (De oppervlakte wordt berekend als grootste lengte x grootste breedte)

Klik op de button hiernaast en je komt op de pagina waar alles over lid worden wordt uitgelegd. Hier vindt je ook de button naar het inschrijformulier om lid te worden.

Meer informatie lidmaatschap


Informatie zeillessen voor de jeugd

Watersportvereniging Rijn en Lek organiseert al vele jaren cursussen zeilen voor de jeugd (adviesleeftijd vanaf 8 jaar, zwemdiploma A verplicht +B advies). Een aantal enthousiaste leden geeft op drie niveaus zeilles, van beginners tot gevorderden.

CWO

Wij zijn een ‘CWO erkende’ vereniging met een opleidingsprogramma waarbij officiële zeildiploma’s worden uitgegeven. De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een overkoepelend orgaan gevormd door KNWV, Hiswa. Het doel van de CWO is om de kwaliteit van de vaaropleidingen van bij de CWO aangesloten vaarscholen en KNWV/CWO-verenigingen op een hoog niveau te houden.

Het is mogelijk om in een paar jaar het hoogste  CWO 3 niveau te bereiken. Er wordt gewerkt met een blokkensysteem dat flexibel is, ook als kinderen instromen vanuit een zeilschool of andere CWO vereniging. Onze ervaring is ook dat kinderen soms een bepaald blok 2x volgen. Elk lesblok wordt 1x per jaar aangeboden.

Van elk diploma bestaat ook een vorderingenstaat. Als een leerling de opleiding verlaat terwijl deze nog niet aan alle eisen van het diploma voldoet, wordt een vorderingenstaat meegegeven. Hierop staat aangegeven aan welke eisen wordt voldaan, zodat ook duidelijk is aan welke onderwerpen nog gewerkt moet worden.

Doordat het CWO-systeem een landelijke dekking kent, kan aansluitend op een diploma of een vorderingenstaat de opleiding op een andere vaarschool/vereniging (met die discipline in het opleidingspakket) vervolgd of aangevuld worden. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden. De praktijkeisen op een vorderingenstaat hebben een maximum geldigheidsduur tot aan de eerstkomende jaarwisseling. Hiermee wordt aangegeven dat de praktijk in één seizoen moet worden afgerond.

De boot

Er wordt meestal gevaren in een Optimist. Dit éénmansbootje is de grootste jeugdklasse ter wereld voor zowel opleiding als wedstrijdzeilen. Soms wordt er gevaren in een Piraatje. Het nadeel hiervan is dat deze trager is dan een Optimist. Bootjes als Spash of een Jol zijn niet geschikt om mee te beginnen. Geadviseerd wordt om pas bij CWO 3 niveau in een laser of splash te lessen.

Het is de bedoeling dat je zelf een bootje meebrengt. Tweedehands zijn dit soort bootjes in alle prijsklassen te vinden. Het kan wel eens voorkomen dat je niet op tijd een boot kunt vinden. In dat geval heeft de vereniging zelf twee Optimisten welke in de eerste groep in overleg beschikbaar gesteld kunnen worden,

Een zwemvest is verplicht.

De instructeurs

De lessen worden gegeven door een enthousiaste groep trainers/instructeurs. Een groot deel daarvan is gediplomeerd of heeft veel ervaring in (wedstrijd)zeilen. Vanzelfsprekend beschikken alle instructeurs over een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG). Veiligheid staat hoog in het vaandel tijdens de cursus. De instructeurs begeleiden de leerlingen in een snelle volgboot tbv de instructie en zijn zodoende, als het mis dreigt te gaan, ook snel ter plekke.

De les

De groep is ongeveer 5 á 6 kinderen groot. Per avond krijgen  6 -7 groepen les. In principe gaat elke les door. Is het weer ongeschikt om te zeilen dan wordt theorieles gegeven.

De indeling van leerlingen in groepen is de verantwoordelijkheid van de indeling commissie, bestaande uit ervaren instructeurs. De indeling geschiedt op basis van het ons bekende niveau van de leerling en met het doel het dat in een groep het niveau van de leerlingen zoveel mogelijk gelijk is. Mocht een leerling elders aanvullende ervaring hebben opgedaan dan is dat belangrijk voor ons om dat weten zodat wij daarmee rekening kunnen  houden.