Watersportvereniging Rijn en Lek

Informatie omtrent uw ligplaats zomerseizoen

Geplaatst op 09-12-2023  -  Categorie: Algemeen

Het blijkt ons dat leden vaak denken een soort recht te hebben op een (bepaalde) ligplaats in de haven. Dat is echter niet zo. Hoe zit dat in elkaar? 

De meeste leden zijn gehecht aan hun plaats in de haven. Dat wordt door de indelingscommissie ook zo veel mogelijk gerespecteerd. Er kunnen zich echter situaties voor doen waarin u een andere ligplaats krijgt toebedeeld.   

In het HHR staat: 

Alle beschikbare ligplaatsen worden ingedeeld door de indelingscommissie. In principe behoudt een lid zijn ligplaats. Aan het begin van het seizoen kan de indelingscommissie in het belang van de vereniging de indeling wijzigen. 

Uw ligplaats wordt automatisch verlengd naar het volgende jaar, maar indien één van de onderstaande situaties zich voor doet vervalt het recht op een ligplaats.  

In het HHR staat: 

Op de dag dat de koppeling tussen lidmaatschap en vaartuig wordt verbroken (bv door verkoop), op welke wijze dan ook, vervalt daarmee ook onmiddellijk de ligplaats. Indien het lid of jeugdlid binnen 14 dagen komt met een andere vaartuig voor dit lidmaatschap:

  1. Met exact dezelfde afmetingen in breedte in centimeters kan de ligplaats worden behouden na een schriftelijke melding aan de havencommissaris.
  2. Met een andere breedte in centimeters maar wel vallend in dezelfde categorie dient eerst schriftelijk akkoord te worden verkregen van de havencommissaris of de ligplaats kan worden behouden. Indien deze goedkeuring niet wordt afgegeven komt dit lidmaatschap op de wachtlijst met kenmerk ‘prioriteit’ en met als inschrijfdatum voor de wachtlijst, de datum van aanvraag voor dit akkoord.
  3. Met een andere breedte in centimeters en vallend in een naastliggende categorie komt het lidmaatschap op de wachtlijst met kenmerk ‘prioriteit’ en met als inschrijfdatum voor de wachtlijst, de datum van aanvraag. Deze regel geldt niet als men van categorie 1 van de wal komt. Of met een andere breedte in centimeters en
  4. vallend in categorie 2 en komend van categorie 1 van de wal komt dit lidmaatschap op de wachtlijst met als inschrijfdatum voor de wachtlijst, de inschrijfdatum die men destijds had in categorie 1.
  5. In alle andere gevallen komt dit lidmaatschap op de wachtlijst met als inschrijfdatum voor de wachtlijst de datum van aanvraag.

Het is ons gebleken dat de genoemde termijn van 14 dagen niet realistisch is. Om die reden heeft de ALV van 16 november besloten de termijn van 14 dagen te verlengen naar 3 maanden, maar voor de duidelijkheid, dat geldt alleen indien het nieuwe schip valt onder punt 1: met exact dezelfde afmetingen in breedte in centimeters kan de ligplaats worden behouden na een schriftelijke melding aan de havencommissaris.

Als dat niet zo is (andere afmeting of vallend buiten de termijn van 3 maanden) dan komt het schip met prioriteit op de wachtlijst.  Dat wil zeggen dat het schip meteen in de kopgroep van de wachtlijst komt, maar het is geen garantie op een ligplaats, omdat er meer schepen met prioriteit op de wachtlijst kunnen staan. De wachtlijst is voor alle leden in te zien op de website.  

Als u eenmaal een ligplaats heeft moet u hem ook gebruiken. Doet u dat niet voor 1 juni dan vervalt de ligplaats en maken we iemand anders blij.  

In het HHR staat: 

Bij geen gebruik maken van de ligplaats langer dan drie maanden vervalt de mogelijkheid om de ligplaats voor een verdere periode te reserveren. Toewijzing van een ligplaats kan weer via de wachtlijst plaatsvinden. Het bestuur kan deze periode éénmalig met maximaal drie maanden verlengen.

Stroomaansluitingen

De ALV heeft daarnaast besloten dat iedereen die een eigen stroom aansluiting wil per jaar € 15,- moet betalen. Die € 15,- wordt in mindering gebracht op uw energie verbruik, mits dat hoger is dan € 15,- per jaar. Is dat lager van € 15,- dan blijft uw tarief € 15,-. Als u uw stroomaansluiting niet wilt behouden kunt u dat melden aan de ledenadministratie. 

Jan N. Kossen 

Havencommissaris